Ik ben iemand die nooit in de natuur kan lopen zonder verwonderd te zijn. Altijd is er wel iets dat mijn aandacht trekt.
Het is daarom niet verwonderlijk dat de 4 elementen, de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd, mij erg bezig hebben gehouden en dat steeds opnieuw doen.
Deze elementen, water, vuur, aarde en lucht, komen ook overeen met persoonskenmerken. Omdat we als mens, net als ieder ander levend wezen, onderdeel uitmaken van de natuur, bestaan we uit een combinatie van de oerelementen. Iedereen heeft, in verschillende verhoudingen, deze elementen in zich.
Het zijn de bestanddelen van de ons omringende werkelijkheid, van de natuur, waar wij ook deel van uitmaken.
Het gaat om principes, vier krachten die samen de basis vormen van alles wat er bestaat. Zoals gezegd aarde, water, lucht en vuur, of anders ook wel materie, gevoel, ratio en daadkracht.
Daaruit bestaat alle werkelijkheid, alles wat leeft.
In zijn algemeenheid heb ik als uitgangspunt voor mijn werk een voor mij belangrijke plek in mijn leven. Ik maak foto’s van landschappen, zowel stilstaand als in beweging, en hiervan maak ik bijna abstracte weergaves. Sfeer speelt daarbij een belangrijke rol.
Het zijn vervlogen herinneringen die de essentie van ons bestaan laten zien.

Fascinerend voor mij is de lucht. Ik ben helemaal geobsedeerd door wolken. Om die reden ben ik per 1 september 2014 gestart om dagelijks rond de klok van 12.00 uur een foto van de lucht te maken. Dit heb ik tot 1 september 2015 gedaan. Vanaf laatstgenoemde datum maak ik iedere dag een foto op een willekeurig tijdstip. Wat ik met al deze foto’s ga doen weet ik nog niet precies. De tijd zal het leren.
Het materiaal dat ik voor mijn schilderijen gebruik is olieverf, soms gecombineerd met houtskool. Door middel van de zgn. dastechniek maak ik mijn werk vaak vaag.
Gelet op hetgeen ik tot nu toe heb beschreven zijn kenmerkende woorden voor mijn schilderijen naast vaag dan ook sfeer, (vervlogen) herinnering, stilte, vredig, mysterieus, verwondering en eenvoud.